Loading
256

周杰伦《晴天》吉他教学

jaychou_qingtian

本文章视频演示为双吉他版,以下是大伟老师编配的单吉他和双吉他两个版本的曲谱!喜欢的童鞋们一起来get√吧!
单吉他版曲谱
tab_jay_qingtian_dan_1

tab_jay_qingtian_dan_2

tab_jay_qingtian_dan_3

tab_jay_qingtian_dan_4
双吉他版曲谱
tab_jay_qingtian_shuang_1

tab_jay_qingtian_shuang_2

tab_jay_qingtian_shuang_3

tab_jay_qingtian_shuang_4

tab_jay_qingtian_shuang_5

tab_jay_qingtian_shuang_6

tab_jay_qingtian_shuang_7

tab_jay_qingtian_shuang_8

请尊重我们的辛苦付出,未经允许,请不要转载 大伟吉他教室 的吉他谱和教学视频!